Inzerovat volné místo

Nabídka práce


Nabídka práce ze všech regionů ČR

Jak správně postupovat, když přijdete o zaměstnání

Přijít o zaměstnání je běžná životní situace. Mnoho lidí, zejména ti, kteří setkávají poprvé, však netuší, jak v takové situaci postupovat. Níže naleznete rozpis jednotlivých kroků, které při ztrátě zaměstnání udělat.

Zaměstnavatel mne propustil, co dál?

Když přijdete o práci, je pro vás nejlepší volbou registrace na úřadu práce. Ten za vás bude hradit zákonné zdravotní pojištění, finančně vám pomůže a zároveň díky jeho databázi pracovních nabídek můžete najít mnohem lepší zaměstnání než jste měli doposud.

Na úřad práce byste se měli registrovat do 8 pracovních dnů ode dne, kdy váš pracovní poměr skončí. Ukončením pracovního poměru se bere:

•  den, kdy podepíšete okamžité zrušení pracovního poměru (z důvodu pracovního prohřešku)
•  den, kdy končí pracovní smlouva (například u smlouvy na dobu určitou)
•  den, kdy končí smluvně stanovená výpovědní lhůta
•  den, kdy vás zaměstnavatel uvolní z pracovního poměru (ve zkušební době se může jednat o výpověď na „hodinu“).

První návštěva úřadu práce

Při své první návštěvě na nejbližší pobočce úřadu práce musíte vyplnit formulář k registraci uchazeče o zaměstnání. Do tohoto formuláře udáváte své jméno, kontaktní údaje, údaje o předchozích zaměstnáních a zaměstnavatelích, vzdělání a další informace, které jsou rozhodné pro hledání nového zaměstnání.

Zároveň k této žádosti přikládáte následující dokumenty:

- občanský průkaz

- poslední pracovní smlouvu

- výpověď – musíte prokázat, že vás zaměstnavatel opravdu propustil

- zápočtový list (jedná se o dokument, který by vám zaměstnavatel měl poskytnout nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém jste dostali poslední výplatu)

•  se zápočtovým listem je to složitější (s jeho dodáním), a proto se dokládá až ve chvíli, kdy jej dostanete od zaměstnavatele
•  Tip: Doporučujeme zaměstnavatele urgovat o jeho vydání, neboť je to dokument, na základě kterého se vám bude vypočítávat podpora v nezaměstnanosti.

- doklad o dosaženém vzdělání

- předchozí smlouvy a výpovědi (většinou je pracovnice nechtějí, ale pokud se jedná o vaši první registraci u této instituce, doporučujeme si je vzít s sebou)

Jakmile splníte všechny tyto povinnosti, úřad práce vás zařadí do evidence a přidělí vám pracovníka, která vám pomůže v hledání nového zaměstnání. Když jste úspěšně zařazeni do evidence, je vám vypočítána podpora v nezaměstnanosti a nemusíte se starat o hrazení zákonného zdravotního pojištění, to již za vás obstarává stát prostřednictvím úřadu práce.

Tip: Pro jistotu doporučujeme, jakmile budete mít v ruce rozhodnutí o zařazení do evidence úřadu práce, zajít na svou zdravotní pojišťovnu a tuto změnu tam nahlásit. Dá se tím předejít případným nepříjemnostem s hrazením zdravotního pojištění.

I způsob výpovědi rozhoduje

Úřad práce sice málokdy zjišťuje, co vedlo k výpovědi a když to zjišťuje, jedná se spíše o informativní zájem. Ale pozor! Na základě typu výpovědi bude rozhodováno, zda máte či nemáte nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti. Úřad práce vás přijme s jakýmkoliv typem výpovědi, ale pro výplatu dávek podpory v nezaměstnanosti je potřeba, aby byla výpověď „korektní“.

Pod tím si můžete představit, že v případě, že máte výpověď s §, tedy pro porušení svých pracovních povinností (absence, pozdní příchody, nedodržení pracovních postupů, atd.) nemáte nárok na výplatu podpory od úřadu práce.

Jak mohou výpovědi ovlivnit výplatu podpory v nezaměstnanosti si jednoduše rozebereme:

- výpověď ze strany zaměstnavatele – bez §

•  tento typ výpovědi je v pořádku, většinou je to výpověď pro nadbytečnost nebo když zaměstnavatel ukončuje svou podnikatelskou činnost a tudíž máte nárok na výplatu podpory
•  pokud vás propustí zaměstnavatel, je povinen vám uhradit odstupné, a to přesně dle zákonných tabulek. Odstupné ovlivňuje výplatu podpory v nezaměstnanosti, protože se doba odkládá podle jeho výše (1, 2 nebo 3 měsíce)

- výpověď ze strany zaměstnance

•  pokud podáte výpověď vy, nemůžete očekávat, že vám bude úřad práce vyplácet podporu

- výpověď dohodou

•  pokud se na ukončení pracovního poměru domluví zaměstnanec a zaměstnavatel, potom úřad práce podporu v nezaměstnanosti vyplácí již od začátku (zde totiž zaměstnavatel nemá povinnost vyplácet odstupné)

- okamžité zrušení pracovního poměru – ze strany zaměstnance

•  okamžité zrušení je na § a používá se v případě, že vám váš zaměstnavatel nezaplatí mzdu, v této situaci máte 100% nárok na podporu v nezaměstnanosti

- okamžité zrušení pracovního poměru – ze strany zaměstnavatele

•  toto je asi nejhorší varianta, protože tuto volbu zaměstnavatel používá ve chvíli, kdy zaměstnanec něco provede – krádež, zpronevěra, hrubé porušení pracovních povinností a pracovní kázně
•  v tomto případě na podporu nemáte nárok

Shrnutí:

Přihlášení na úřad práce by se mělo provést okamžitě po odchodu ze zaměstnání, a to z jakéhokoliv důvodu. Registrace do evidence uchazečů o zaměstnání je jednoduché, jedná se o jediný formulář a několik potřebných dokumentů.

Hlavní strana

Poradenská zóna   |   Přehled nejnovějších inzerátů   |   Nejnovější nabídky podle měst


Praci.cz    ©    Nabídka práce    Provozní podmínky    info@praci.cz